Jumat, 19 Februari 2016

Blog Ruang Informasi Terkini

Data adalah sesuatu yang tidak mempunyai makna untuk penerima dan masih memerlukan rawatan. Data boleh berikut keadaan, imej, bunyi, huruf, nombor, matematik, bahasa atau simbol-simbol lain yang boleh kita gunakan sebagai bahan untuk melihat alam sekitar, objek, peristiwa, atau konsep.

Pemprosesan maklumat adalah hasil daripada model, pembentukan, organisasi, atau perubahan dalam bentuk data yang mempunyai nilai tertentu, dan boleh digunakan untuk meningkatkan pengetahuan orang-orang yang menerima. Dalam kes ini, data yang boleh dianggap sebagai objek dan maklumat adalah satu perkara yang amat berguna untuk penerima. Maklumat juga boleh dipanggil sebagai hasil daripada pemprosesan atau pemprosesan data. Sumber : http://ruangragam.blogspot.com